Version Française

Privacyverklaring

Version Française verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze persoonsgegevens hebben we nodig om met u te communiceren en voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u.
Het gaat om uw naam, e-mail en eventueel telefoonnummer of adresgegevens. Volgens de nieuwe Europese wetgeving (AVG) hebben wij uw specifieke toestemming nodig om deze gegevens in ons systeem te bewaren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren op leeftijd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op (zie hieronder), dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Version Française neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Version Française bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of aan administratieve verplichtingen te voldoen. Onze bewaartermijnen zijn: maximaal tien jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Version Française verkoopt uw gegevens niet en verstrekt ze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@versionfrancaise.nl.
Version Française wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Version Française neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wees u er echter van bewust dat communicatie via het internet nooit volledig veilig is en dat informatie kan worden onderschept en misbruikt door andere personen dan de geadresseerde.